Belangrijke links:

Nederlandse Orde van Advocaten
Raad voor Rechtsbijstand
Law Link advocaten
Slachtofferhulp Nederland 
Gerechtelijke organisaties en -uitspraken
Griffierecht
Openbaar Ministerie
Raad van State
Wet- en regelgeving  
Europese wet- en regelgeving
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Overheid: (De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Dienst Justitiële Inrichtingen ( o.a. adresgegevens Inrichtingen zoals Huizen van Bewaring)
De Reclassering
Kamer van Koophandel
Het UWV (o.a. beleidsregels WW, WAO etc.) 
College Bescherming Persoonsgegevens 
Bewijsbaar vastleggen van ideeën

De schilder van Mastenbroek